תיעוד שינויים בתנאי השירות

 • 7 ביולי 2009: המילים 'אינו פורנוגרפי' נוספו לפסקה 2 בסעיף 'אחריות הכותבים'.
 • 18 בדצמבר 2010: סעיף על חידוש אוטומטי נוסף לפסקה 3, 'תשלום וחידוש'.
 • 1 בפברואר 2011: בפסקה 7 הובהר הנוהל בנוגע לשלילת הזכויות של מפרים סדרתיים.
 • 27 באפריל 2011: נוספה פסקה בנושא 'פרסומות' כדי להבהיר את המדיניות שלנו בנושא פרסומות.
 • 17 במאי 2011: נוספה פסקה בנושא 'ערכות עיצוב של Friends of WordPress.com'.
 • 9 בספטמבר 2011: נוספה פסקה בנושא 'שמות דומיינים'.
 • 17 באוקטובר 2011: נוספה פסקה בנושא Firehose.
 • 6 במרץ 2012: הובהרה ההגדרה של 'אתר אינטרנט' על ידי הוספת המילים 'Jetpack by WordPress.com'.
 • 6 באפריל 2012: נוספה פסקה בנושא 'ייחוס' כדי להבהיר את מדיניות הייחוס שלנו.
 • 12 בנובמבר 2012: תנאים ותניות בנושא שירותי VIP הוחלפו בהפניות לתנאים ולתניות של השירותים 'אחסון/תמיכה של VIP' ו'תמיכת VIP' בכתובת vip.wordpress.com; בסעיף 2 הוסרו המילים 'כלפי יחידים או גופים' מהאיסור על איומים באלימות.
 • 12 ביוני 2013: הפסקה בנושא 'ייחוס' נערכה כדי להדגיש כי אסור לשנות את פרטי הייחוס בכותרת התחתונה ואת סרגל הכלים של WordPress.com.
 • 3 ביולי 2014: נוסף פירוט לגבי  רישוי בנוגע ל-Firehose , הובהרה המדיניות שלנו בנושא התחזות, נוסף טקסט על ריבלוגינג ונגרע הטקסט על זכותנו להכניס שינויים חד-צדדיים בתנאי השירות.
 • 15 ביולי 2014: נוספה פסקה בנושא 'תרגום'.
 • 2 בספטמבר 2014: הוסרה גרפיקת Creative Commons ישנה מסוג non-retina, במקום זאת נוסף קישור. נוצרה רשימה זו עם תבליטים. הוספת קישור למדיניות בנושא פרסומות בתבליט של תיעוד שינויים מה-27 באפריל.
 • 8 באוקטובר 2014: נוסף סעיף 'Google Apps'.
 • 30 בינואר 2015: סעיף 2 נוקה ונוספה הפניה אל 'הנחיות למשתמש', נוספה שפה בעניין הגבלות הגיל, קישור להסכם בסעיף 13 עודכן ונוצר עמוד נפרד לתיעוד השינויים.
 • 5 בפברואר 2015: Automattic/Aut O'Mattic צוינו כגופים מתקשרים עבור משתמשים מארה"ב ומחוצה לה, בהתאמה.
 • 18 בפברואר 2015: בוצע איחוד בין המונחים web site ו-website ('אתר אינטרנט') לצורך עקביות. רישיון Creative Commons עודכן מ-3.0 ל-4.0.